Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatele webu je Mgr. Miroslav Wilczek, Výletní 354, Praha 4. 

Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje svou e-mailovou adresou. 

Tato registrace opravňuje uživatele k neomezenému bezplatnému přístupu na stránky www.miminkoplus.cz a k jejich obsahu. 

Uživatel souhlasí s dotazníkem spokojenosti po 2 – 3 letech po první registraci. 

Uživatel je povinen dodržovat termíny zahájení jednotlivých lekcí vzhledem k věku dítěte.  

Za porušení tohoto pravidla a případné následky nenese provozovatel žádnou odpovědnost. 

Využití programu MiminkoPlus je zdarma, dobrovolně a plně na uživateli a provozovatel tudíž neposkytuje žádnou záruku na jeho výsledky.