Novorozenci – paměť a učení

Dokud panoval názor, že novorozené děti nemají dobře vyvinutý mozek ani smysly, bylo zatěžko brát vážně úvahy, že jsou schopny si něco zapamatovat nebo se naučit. Situace se ale změnila. Desítky testů v psychologických laboratořích prokázaly, že se děti učí všemi klasickými způsoby, stejně jako my. Důkaz, že se učí, je zároveň také důkazem toho, že mají paměť, která je pro učení nutná. Bez schopnosti paměti a učení by byl život nebezpečný. Zkušenost je k nezaplacení, ale bez paměti a učení by se stala bezcennou.

Zvědavost před prázdným bříškem

Známky učení a paměti najdete už u svých novorozených dětí. Své okolí sledují s neobyčejným zájmem. Překvapením pro psychology byl objev, že děti dají přednost zajímavým podnětům, třeba zvukům, místo jídla.

Vědci se domnívali, že hlad je jedním z primárních pudů, které ovlivňují lidské chování. Vítězství zvědavosti nad hladem nám říká mnohé o tom, jak jsou děti duševně čilé. Ostatně to si můžete třeba při kojení ověřit sami. Když se ozve něco nečekaného, kojené dítě se pustí bradavky a zvědavě se otáčí za zvukem.

Sladký úspěch

Jako většina z nás se i novorozenci učí rychleji, když je jejich chování spojeno s jasným následkem, ať už dobrým nebo špatným. Pokud je výsledkem jejich chování pozornost nebo nějaká odměna, upevní se toto chování silněji a naopak při negativním výsledku dané chování zeslábne nebo úplně vymizí. Novorozenec dokáže rychle pochopit, co dělat.

V jednom z nejzajímavějších pokusů zvládla jednodenní miminka celou řadu složitých situací pomocí otáčení hlavy. Novorozenci běžně otáčejí hlavu na tu stranu, kde se dotknete jejich tváře asi ve 30 %. Když pak po každém otočení dostali sladký roztok, zvýšil se tento poměr na 83 %. Jakmile se dostali na tuto úroveň, byli s pomocí stejného sladkého roztoku naučeni otočit hlavičku na jednu stranu po zaznění zvonku a na druhou po zaznění bzučáku. Velmi rychle se naučili, jak sladce chutná úspěch, již první den po narození.

I novorozenci mají rádi učení

Výzkumy u novorozenců prokázaly, že učení je pro děti velmi důležité, že je stimuluje a uspokojuje. Při jednom z nich v této oblasti byl použit závěsný kolotoč do postýlky. První skupinka dětí dostala kolotoč, který mohly ovládat pohybem ruky nebo nohy, zatímco druhá skupinka dostala takový, který bylo možno pouze pasivně sledovat. Novorozenci, kteří přišli na to, že jejich pohyby způsobují pohyb kolotoče, se začali smát a vesele si broukat. Pasivně sledující novorozenci nikoliv.

To, co děti rozveselilo, tedy nebyl samotný kolotoč, ale zjištění, že jej mohou sami ovládat. Učení a řešení problémů jsou hry s myslí, které děti uspokojují. Když najdou řešení problému nebo získají nad něčím kontrolu, začnou se usmívat. Jejich reakce jsou stejné jako u dospělých, včetně pocitů nelibosti, když se jim něco nedaří.

Úkoly musí být splnitelné

Úspěšné vzdělávání u miminek vyžaduje příjemnou rovnováhu mezi náročností úkolu a schopnosti jeho vyřešení. Nejasné a příliš náročné úkoly způsobují stres a strach a o jednoduchý úkol přestanou mít záhy zájem.

Možná to znáte i ze svých vlastních „dospělých“ zkušeností. Zásada přiměřené rovnováhy je uplatňována i v našem programu na podporu rozvoje dětí již v raném věku „Miminko Plus“. A pozor, miminka se učí nejen pro odměnu, ale hlavně pro potěšení ze samotného učení. Pro odborníky bylo překvapením, že děti v učení pokračovaly, i když bylo od odměňování upuštěno. Pokud je učení zajímavé a přínosné, pak motivuje samo o sobě. A to platí pro všechny věkové kategorie bez rozdílu.

Úvodní fotka od Leslie Eckert z Pixabay.com

E-knihy zdarma pro vás

Registrujte se u nás a přečtěte si dvě užitečné e-knihy, kde najdete spoustu informací o vývoji dětí před i po porodu.

9 oblastí rozvoje mozku dětí a Já miminko

V úvodní knize se dozvíte, co Vás čeká v hlavním programu a epilog na téma „jak poznat nadané dítě“. Druhá Vám podá informace o vývoji miminka od početí se zaměřením na mozek a vše, co sním souvisí.

Zaregistrujte se a získejte e-knihy

Další články pro vás

Jak děti chválit, ale nepřechválit?

Může být člověk, který byl od malička neustále chválený a oceňovaný, v dospělosti stejně deprivovaný, málo sebevědomý a neschopný, jako člověk neustále kritizovaný a trestaný? Asi správně tušíte, že může. Má to ale jednu „podmínku“. Dítě musí dostat dobře přilepenou „nálepku“, například – ty jsi naše hvězda, šikulka, jsi nejlepší, skvělý, hodný, poslušný, náš inteligent, co všechno ví a umí.

Líbí se vám,
co jste si přečetli?

Začněte cvičit zdarma